Historie firmy

InspiroTec s.r.o. byl, po získání společností CNS a.s. v prosinci 2007, cíleně budován jako servisní organizace pro softwarové aplikace Spisová služba (správa dokumentů) a AMIS (laboratorní informační systém). InspiroTec s.r.o. převzal další vývoj a správu uvedených aplikací a v mateřské společnosti CNS a.s. tak vznikl prostor pro podnikání v jiných oblastech a v rozvoji dalších produktů a služeb. Hlavním předmětem činnosti společnosti InspiroTec s.r.o. je vývoj a správa softwarových aplikací (NACE 63000 – informační činnosti). V neposlední řadě společnost InspiroTec s.r.o. zajišťuje provoz call centra pro společnost synlab czech s.r.o.

V roce 2013 došlo k přesunu vývoje software zpět pod mateřskou společnost CNS a.s. z důvodu plánované reorganizace projektů. Zároveň posílilo stěžejní oddělení společnosti „call centrum“, které získalo mnoho nové klientely a posílilo tak svou pozici na trhu.

Call centrum poskytuje podporu zákazníkům (uživatelům) holdingu synlab czech s.r.o. Podpora je poskytována telefonickou formou a pracovníci Call centra pro získání relevantních informací používají aplikaci SELMA a on line přístup k jednotlivým laboratorním informačním systémům.

Společnost InspiroTec s.r.o. řídí své procesy v souladu s požadavky mezinárodních norem ISO 9001:2015 a ISO/IEC 27001:2013.

Pro poskytování služeb callcentrum využívá vysoce sofistikovaných softwarových řešení naší sesterské společnosti CNS a.s.